jueves, 10 de enero de 2013

Se hizo hombre - Gizon egin zen

Se hizo hombre

El Papa Benedicto XVI ha meditado sobre este tema en la Audiencia semanal celebrada ayer en la Sala Pablo VI del Vaticano.

El Pontífice ha dicho: “Con la palabra «encarnación» se quiere expresar el misterio del Verbo, el Hijo de Dios, que se ha hecho carne. En Jesús, Dios ha asumido la condición humana en su integridad para sanarla completamente. Como dice san Ireneo, el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegase a ser hijo de Dios. En la encarnación también Dios no da solo alguna cosa sino que se da a sí mismo, entregándonos a su propio Hijo por nosotros. Así también nosotros, debemos actuar en nuestras relaciones movidos por la gratuidad y el amor. Otro aspecto importante de la encarnación es el extraordinario realismo del amor de Dios, que quiere entrar en nuestra historia cargando sobre sí el peso de la vida humana. Nos enseña que nuestra fe no tiene que ver solo con la inteligencia y el corazón, sino que ha de tocar y orientar toda nuestra vida concreta. Por último, el Hijo de Dios encarnado nos muestra quién es el hombre, el verdadero rostro del ser humano, y cómo siguiéndolo cada día realizamos el proyecto de Dios sobre nosotros. ”

Para leer la traducción de las palabras del Papa, pincha aquí
Gizon egin zen

Gai honen inguruan hausnartu zuen atzo Benedikto XVI.a Aita Santuak asteroko Audientzian Vatikanoko Paulo VI Aretoan.

Pontifizeak esan du: “«sorkunde» hitzarekin adierazi nahi da gizon egin den Hitzaren, Jainkoaren Semearen, misterioa. Jesusengan, Jainkoak giza-izaera hartu du bere osotasunean guztiz sendatzeko. San Ireneok dioen moduan, Jainkoaren Semea gizon egin da gizakia Jainkoaren seme izan zedin. Sorkundean ere Jainkoak ez du bakarrik zerbait ematen baizik eta bere burua ematen du, bere Semea guregatik gure esku utziz. Horrela guk ere, gure harremanetan doakotasunak eta maitasunak eraginda jokatu behar dugu. Sorkundearen beste alderdi garrantzitsua Jainkoaren maitasunaren errealismo aparta da, gure historian sartu nahi baitu giza-bizitzaren pisua bere gain hartuz. Erakusten digu gure fedeak ez duela bakarrik zerikusirik inteligentzia eta bihotzarekin, baizik eta ukitu eta norabideratu behar duela gure eguneroko bizitza osoa. Azkenik, Jainkoaren Semea gizon eginak erakusten digu nor den gizakia, gizakiaren egiazko aurpegia, eta nola egunero Bera jarraituz burutzen dugun Jainkoak guretzat duen proiektua.”

Aita Santuak esandakoa gaztelerara itzulita irakurtzeko, egin klik hemen

No hay comentarios:

Publicar un comentario