lunes, 7 de enero de 2013

Fue concebido por obra del Espíritu Santo - Espiritu Santuaren egitez sortu zen

Fue concebido por obra del Espíritu Santo

El Papa Benedicto XVI ha meditado sobre este tema en la Audiencia semanal celebrada el pasado miércoles en la Sala Pablo VI del Vaticano.

El Pontífice ha dicho: “La pregunta de hoy es ¿de dónde viene Jesús? Sus contemporáneos creían saberlo en cuanto conocían su familia y su pueblo. Él les alerta que su origen es otro, pues viene del Padre. La respuesta la podemos encontrar en las palabras del ángel Gabriel en la Anunciación: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios». Es este un momento culminante, por lo que cada vez que recitamos el Credo nos inclinamos a las palabras «y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen». Toda la Trinidad interactúa con María en la obra de la Encarnación, al aceptar ella ser morada de Dios. Siguiendo su ejemplo, el de una mujer humilde, también nosotros podemos recorrer nuestro camino de fe, a pesar de nuestras limitaciones, confiando en la presencia del Señor en nuestra vida. La fuerza de lo alto es el Espíritu Santo, tal y como nos recuerdan las dos citas de la Escritura evocadas por el texto evangélico: la de la creación, renovada en Jesús, nuevo Adán, y la de la nube del éxodo, que ahora cubre la nueva tienda del encuentro, que es María. ”

Para leer la traducción de las palabras del Papa, pincha aquí
Espiritu Santuaren egitez sortu zen

Gai honen inguruan hausnartu zuen joan den asteazkenean Benedikto XVI.a Aita Santuak asteroko Audientzian Vatikanoko Paulo VI Aretoan.

Pontifizeak esan du: Gaurko galdera honakoa da, nondik dator Jesus? Bere garaikideek uste zuten bazekitela, bere familia eta bere herria ezagutzen zutelako. Berak ohartarazten die bere jatorria beste bat dela, Aitarengandik baitator. Erantzuna aurki dezakegu Gabriel Aingeruak Agerkundean esandakoan: «Espiritu Santua jaitsiko da zuregana, eta Goi-goikoaren indarrak bere itzalpean hartuko zaitu; horregatik zuregandiko jaioko den Santua, Jaungoikoaren Seme deituko dute». Hau une gorengoa da, horregatik Kredoa esaten dugun bakoitzean makurtzen gara «Eta Espiritu Santuaren egitez, Maria Birjinagandik gorputz harturik, gizon egin zen» hitzetara. Hirutasun osoa Mariarekin batean aritzen da Sorkundearen lanean, Mariak Jainkoaren etxe izatea onartzen duenean. Emakume apal baten bere ereduari jarraituta, guk ere gure fede ibilbidea egin dezakegu, nahiz eta mugak ditugun, Jaunak gure bizitzetan duen presentzian konfiantza jarrita. Goitik datorren indarra Espiritu Santua da, hala gogorarazten digute Ebanjelioko testuan azaltzen diren Bibliako bi aipamenak: kreazioarena, Adan berria den Jesusengan eraberrituta, eta exodoko lainoarena, Maria den topaketaren denda berria orain estaltzen duena.

Aita Santuak esandakoa gaztelerara itzulita irakurtzeko, egin klik hemen

No hay comentarios:

Publicar un comentario