miércoles, 9 de enero de 2013

Vencer el mal con el bien - Okerra ongiarekin garaitzea

Vencer el mal con el bien

En la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el Papa Benedicto XVI, con ocasión de la oración mariana del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ha empleado la siguiente fórmula de bendición para todas las personas del mundo: «El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz» (Nm 6, 24-26).

Asimismo el Sucesor de Pedro ha dicho: “aquel Niño, que es el Verbo de Dios hecho carne, ha venido a traer a los hombres una paz que el mundo no puede dar (cf. Jn 14, 27).” Y ha recordado las palabras evangélicas «bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios» (Mt 5, 9). “¿Quiénes son los que trabajan por la paz? – ha continuado el Pontífice - Son todos aquellos que, día a día, tratan de vencer el mal con el bien, con la fuerza de la verdad, con las armas de la oración y del perdón, con el trabajo honesto y bien hecho, con la investigación científica al servicio de la vida, con las obras de misericordia corporales y espirituales. Los que trabajan por la paz son muchos, pero no hacen ruido. Como la levadura en la masa, hacen crecer la humanidad según el designio de Dios.”

Para leer la traducción de las palabras del Papa, pincha aquí
Okerra ongiarekin garaitzea

Santa Maria, Jainkoaren Amaren festaburuan, Vatikanoko San Pedro Plazan Mariaren otoitza den Angelusa errezatzerakoan, Benedikto XVI.a Aita Santuak erabili du ondoko bedeinkapen-formula munduko gizaki guztiei zuzenduta: “Jaunak bedeinka zaitzala eta gorde zaitzala; Jaunak aurpegi argia erakutsi eta erruki dakizula. Jaunak maitasunez begiratu eta bakea eman diezazula.” (Zk 6, 24-26).


Era berean, Pedroren Ondorengoak esan du: “Jainkoaren Hitza den Haur hura gizakiei munduak eman ezin duen bakea ekartzera etorri da (ikus. Jn 14, 27).” Eta gogorazi du Ebanjelioko hitz hauek: «Zorionekoak bakegileak; Jaungoikoaren seme esango baitzaie» (Mt 5, 9).

“Nortzuk dira bakearen alde lan egiten dutenak? – jarraitu du Pontifizeak – Egunero okerra ongiarekin garaitzen ahalegintzen direnak, egiaren indarrarekin, otoitza eta barkamenaren armekin, lan zuzena eta ondo burutuarekin, bizitzaren zerbitzuan egindako ikerketa zientifikoarekin, gorputzeko eta espirituko errukiaren ekintzekin. Bakearen alde lan egiten dutenak asko dira, baina ez dute zaratarik egiten. Legamia orean bezala, gizadia haziarazten dute Jainkoaren asmoaren arabera.”

Aita Santuak esandakoa gaztelerara itzulita irakurtzeko, egin klik hemen

No hay comentarios:

Publicar un comentario