jueves, 31 de enero de 2013

Creo en Dios Padre omnipotente - Sinisten dut Jainko Aita ahalguztiduna

Creo en Dios Padre omnipotente

El Papa Benedicto XVI meditó sobre este tema en la Audiencia semanal celebrada ayer en la Sala Pablo VI del Vaticano.

El Pontífice dijo: “Quisiera hablar hoy sobre la primera y fundamental definición que el Credo nos presenta de Dios: Él es Padre omnipotente.

La revelación bíblica nos ayuda a comprender esta expresión. Dios es Padre porque nos ha elegido y bendecido antes de la creación del mundo; nos ha hecho realmente sus hijos en Jesús; porque acompaña nuestra existencia, dándonos su Palabra, sus enseñanzas, su gracia y su Espíritu, y porque podemos confiar en su perdón cuando nos equivocamos de camino. Él es un Padre bueno, que no abandona, sino que sostiene, ayuda y salva con una fidelidad que sobrepasa infinitamente la de los hombres. Nos ha dado a su Hijo para que seamos hijos suyos y nos ofrece el Espíritu Santo para que podamos llamarle, en verdad, «Abbá, Padre».

Su grandeza como Padre omnipotente se manifiesta plenamente sobre la cruz gloriosa de su Hijo. No es una fuerza arbitraria que cambia los acontecimientos o anula el dolor, sino que se expresa en la misericordia, en el perdón, en la incansable llamada a la conversión y en una actitud de paciencia, mansedumbre y amor.”

Para leer la traducción de las palabras del Papa, pincha aquí
Sinisten dut Jainko Aita ahalguztiduna

Gai honen inguruan hausnartu zuen atzo Benedikto XVI.a Aita Santuak asteroko Audientzian Vatikanoko Paulo VI Aretoan.

Pontifizeak esan zuen: “Gaur hitz egingo dut Jainkoari buruz Kredoak aurkezten digun lehenengo eta oinarrizko definizioaren inguruan: Bera Aita ahalguztiduna da.

Bibliako errebelazioak laguntzen gaitu adierazpen hau ulertzen. Jainkoa Aita da aukeratu eta bedeinkatu gaituelako mundua sortu baino lehen; egiaz Bere seme egin gaitu Jesusengan; gure existentzia laguntzen duelako, Bere Hitza emanez, Bere irakaspenak, Bere grazia eta Bere Espiritua, eta Bere barkamenean konfidantza jarri dezakegulako bidean kale egiten dugunean. Bera Aita ona da, eskutik uzten ez gaituena, baizik eta eusten, laguntzen eta salbatzen duena gizakiok dugun leialtasuna infinituki gainditzen duen leialtasun batekin. Bere Semea eman digu Bere seme-alabak izan gaitezen eta eskaintzen digu Espiritu Santua deitu ahal diezaiogun, egiaz, «Abba, Aita».”

Bere handitasuna Aita ahalguztidun bezala agertzen da erabat Bere Semearen gurutze aintzatsuan. Ez da gertakizunak aldatzen dituen edo mina ezerezten duen indar bidegabea, baizik errukian, barkamenean, bihotz-berritzeko dei nekaezinean eta eramantasuneko, otzantasuneko eta maitasuneko jarreran adierazten dena.”

Aita Santuak esandakoa gaztelerara itzulita irakurtzeko, egin klik hemen

No hay comentarios:

Publicar un comentario