viernes, 25 de enero de 2013

Creo en Dios - Sinisten dut Jaungoikoa

Creo en Dios
El Papa Benedicto XVI meditó sobre este tema en la Audiencia semanal celebrada antes de ayer en la Sala Pablo VI del Vaticano.

El Pontífice dijo: “La catequesis de hoy está dedicada al primer artículo del Credo «creo en un solo Dios», una afirmación fundamental, que parece sencilla pero que encierra un inmenso tesoro. Creer implica adhesión, acogida y obediencia; es un acto personal, una respuesta libre. Decir «creo» supone un don que se nos da y una responsabilidad que aceptamos; es una experiencia de diálogo con Dios que, por amor, nos habla como amigos. ¿Cómo escuchar su voz? Fundamentalmente en la Escritura, que nos habla de fe y nos narra una historia en la que el Señor cumple su proyecto de redención, a través de personas que creen y confían. Una de ellas es Abrahán, nuestro padre en la fe, porque es capaz de salir de su tierra, confiando sólo en Dios y en su promesa. A pesar de ver su cuerpo deteriorado y a su mujer anciana, y de vivir siempre como extranjero en una tierra habitada por otros, espera contra toda esperanza; por ello recibe la bendición de Dios, llena de vida y fecundidad, para hacer de él un gran pueblo. Para nosotros, Abrahán es ejemplo de libertad ante la opinión corriente, ante el juicio del mundo que busca un éxito aparente; Abrahán nos invita a responder también a Dios con un acto de confianza, que trasforme nuestra vida.”

Para leer la traducción de las palabras del Papa, pincha aquí

El sacrificio de Isaac - Caravaggio - Isaaken sakrifizioa

Sinisten dut Jaungoikoa

Gai honen inguruan hausnartu zuen herenegun Benedikto XVI.a Aita Santuak asteroko Audientzian Vatikanoko Paulo VI Aretoan.

Pontifizeak esan zuen: “Gaurko katekesia Kredoaren lehenengo atalari eskainita dago «sinesten dut Jaungoiko bakarra», oinarrizko baieztapena, sinplea ematen duena baina altxor handia gordetzen duena. Sinesteak esan nahi du bat egitea, harrera egitea eta obeditzea; ekintza pertsonala da, erantzun askea. «Sinesten dut» esatea ematen zaigun dohaina eta onartzen dugun erantzukizuna da; maitasunez, adiskide moduan hitz egiten digun Jainkoarekin dugun elkarrizketa esperientzia da. Nola entzun bere ahotsa? Bereziki Eskrituran, fedeari buruz hitz egiten diguna eta sinesten duten eta konfiantza duten pertsonen bitartez Jaunak Bere salbamen proiektua betetzen duen historia kontatzen diguna. Haietako bat Abrahan da, gure aita fedean, bere lurretik irtetzeko gai baita eta bakarrik Jainkoarengan eta Bere aginduan konfiantza jartzen baitu. Bere gorputz hondatua eta bere emazte adinekoa izan arren, eta beti besteek bizileku duten atzerrian bizi izan arren, itxaropen guztien aurka itxaroten du; horregatik Jainkoaren bedeinkapena jasotzen du, bizitzaz eta emankortasunez beterik, berarengandik herri handi bat egiteko. Guretzat, zabaldutako iritziaren eta itxurako arrakasta bilatzen duen munduaren aurrean askatasun eredua da Abrahan; Abrahanekin gonbidatzen gaitu gure bizitza eraldatuko duen konfiantza aitormen batekin Jainkoari erantzutera.”

Aita Santuak esandakoa gaztelerara itzulita irakurtzeko, egin klik hemen

No hay comentarios:

Publicar un comentario