jueves, 7 de febrero de 2013

Creo en Dios Creador - Sinisten dut Jainko Sortzailea

Creo en Dios: Creador del cielo y de la tierra, Creador del ser humano


El Papa Benedicto XVI meditó sobre este tema en la Audiencia semanal celebrada ayer en la Sala Pablo VI del Vaticano.

El Pontífice dijo: “El Credo llama a Dios «Padre todopoderoso», y añade que es «Creador del cielo y de la tierra», como se dice al inicio de la Escritura: «Al principio creó Dios el cielo y la tierra». Dios es Padre en cuanto origen de la vida y, al crear, muestra su omnipotencia. Dios pone orden, armonía y belleza en todas las cosas, y no deja de su mano a sus criaturas. Así, el mundo creado muestra vestigios de la acción divina, bondadosa y cercana, que permiten vislumbrar la profunda verdad de la creación y el amor de que está impregnada, más allá de un examen meramente fáctico. Por la revelación, el creyente puede leer en el gran libro de la naturaleza quién es Dios como Creador y Padre. La cumbre de la creación es el hombre y la mujer, el ser humano: un ser pequeño respecto a la inmensidad del universo, pero el único que ha sido hecho «a imagen de Dios», capaz de entender la sabiduría de su obra, reconociendo y alabando a través de ella al Creador. Por eso goza de la especial protección de Dios, que fundamenta la inviolabilidad de la dignidad humana, frente a la tentación de ver en las personas simples objetos inanimados para la propia utilidad.”

Para leer las palabras del Papa, pincha aquí
Sinisten dut Jainkoa: zeru-lurren Sortzailea, gizakiaren Sortzailea

Gai honen inguruan hausnartu zuen atzo Benedikto XVI.a Aita Santuak asteroko Audientzian Vatikanoko Paulo VI Aretoan.

Pontifizeak esan zuen: “Kredoak deitzen dio Jainkoari «Aita ahalguztiduna», eta gehitzen du «zeru-lurren Sortzailea» dela, Eskrituraren hasieran esaten denez: «Hasieran Jainkoak zerua eta lurra sortu zituen». Jainkoa Aita da bizitzaren jatorriari dagokionez eta, sortzerakoan, bere ahalguztiduntasuna agertzen du. Jainkoak ordena, harmonia eta edertasuna jartzen ditu gauza guztietan, eta ez ditu sorkariak bere eskutik uzten. Horrela, sortutako munduak bere ekintza jainkotiarra, zintzoa eta gertukoaren arrastoak agertzen ditu. Aztarna hauetan antzematen da kreazioaren egi sakona eta atxekita duen maitasuna, ekintza soilen azterketa bat baino harantzago. Errebelaziori esker, sinestunak irakur dezake naturaren liburu handian nor den Aita eta Sortzailea den Jainkoa. Kreazioaren gailurra gizona eta emakumea da, gizakia: izaki txiki bat unibertsoaren handitasunarekiko, baina «Jainkoaren irudira» sortua izan den bakarra, Bere ekintzaren jakinduria ulertzeko gai, eta beraren bitartez Sortzailea ezagutu eta goresten du. Horregatik Jainkoaren babesa berezia du, giza-duintasunaren bortxaezintasuna oinarritzen duena, pertsonetan norbere erabilerako arimarik gabeko objektuak ikusteko tentazioaren aurrean.”

Aita Santuak esandakoa gaztelerara itzulita irakurtzeko, egin klik hemen

No hay comentarios:

Publicar un comentario