martes, 12 de febrero de 2013

Más tuits del Papa Benedicto XVI - Benedikto XVI.aren tuit gehiago

Más tuits del Papa Benedicto XVI
• Confiemos siempre en el poder de la misericordia de Dios. Todos somos pecadores, pero su gracia transforma y renueva nuestra vida

• Todo es don de Dios. Y sólo reconociendo esta dependencia vital del Creador, encontraremos libertad y paz.

• Como la Virgen María, acojamos y custodiemos en nuestro corazón la Palabra de Jesús, para confesarlo como Señor de nuestra vida.

• Hoy tengo presente con afecto a cada religiosa y religioso: que sigan siempre a Cristo con fidelidad, en pobreza, castidad y obediencia.

• Dios Padre ama a todo ser humano. Que nadie se sienta olvidado, porque el nombre de cada uno está escrito en el corazón bondadoso del Señor.

• ¿Qué significa para nosotros el domingo, el día del Señor? Es un día para el descanso y la familia, pero antes de nada es un día para Él.

• Me uno a todos los que se manifiestan por la vida, y ruego para que los políticos protejan al no nacido y promuevan la cultura de la vida.

• Hoy surgen muchos falsos ídolos. Si los cristianos desean ser fieles, no han de temer ir contracorriente

• ¿Qué nos pide el Señor para contribuir a la unidad de los cristianos? Orar constantemente, practicar la justicia, amar la bondad y seguirlo.
Benedikto XVI.aren tuit gehiago
• Jainkoaren errukiaren boterean jar dezagun beti konfiantza. Guztiok bekatari gara, baina Bere graziak eraldatu eta berritzen du gure bizitza.

• Dena Jainkoaren dohaina da. Eta bakarrik Sortzailearekiko menpekotasun hau onartuz, askatasuna eta bakea aurkituko dugu.

• Ama Birjinaren antzera, onartu eta gorde dezagun gure bihotzean Jesusen Hitza, gure bizitzako Jauna bezala aitortzeko.

• Gaur bereziki gogoan dut erligiosa eta erligioso bakoitza: jarrai dezatela beti Kristori leialtasunez, pobrezian, kastitatean eta obedientzian.

• Jainko Aitak maitatzen ditu gizaki guztiak. Inor ez dadila ahaztuta sentitu, bakoitzaren izena idatzita baitago Jaunaren bihotz onean.

• Zer esan nahi du guretzat igandea, Jaunaren eguna? Atsedenerako eta familiarentzako egun bat da, baina ezer baino lehen Berarentzako egun bat da.

• Bat egiten dut bizitzaren alde jartzen direnekin, eta erregutzen dut politikariek babes dezatela jaiotzear dagoen haurra eta bizitzako kultura bultza dezatela.

• Gaur idolo faltsu asko sortzen dira. Kristauak leialak izan nahi badute, ez dute beldurrik izan behar korrontez kontra ibiltzen.

• Zer eskatzen digu Jaunak kristauon batasunaren alde egiteko? Etengabe otoitz egitea, juztizia praktikatzea, ona dena maitatzea eta Bera jarraitzea.

No hay comentarios:

Publicar un comentario