martes, 4 de diciembre de 2012

El sacrificio redentor de Cristo - Kristoren sakrifizio salbagarria

El sacrificio redentor de Cristo

Acontecimiento central de la historia humana

Son palabras del Papa Benedicto XVI a los obispos del Nordeste de Francia en visita “Ad limina” del pasado 17 de noviembre. Y el expresado acontecimiento se celebra en la liturgia. Como recuerda el Concilio, la acción litúrgica de la Iglesia también forma parte de su contribución a la obra civilizadora (cf. Gaudium et spes, 58). “Por eso [la liturgia] testimonia el amor con el que Dios ama a la humanidad, testimonia que la vida del hombre tiene un sentido y que él, por vocación, está llamado a compartir la vida gloriosa de la Trinidad. La humanidad tiene necesidad de este testimonio. Tiene necesidad de percibir, a través de las celebraciones litúrgicas, la conciencia que la Iglesia tiene del señorío de Dios y de la dignidad del hombre.”

El Sucesor de Pedro ha proseguido del siguiente modo: “El respeto de las normas establecidas expresa el amor y la fidelidad a la fe de la Iglesia, al tesoro de gracia que ella custodia y transmite; la belleza de las celebraciones, mucho más que las innovaciones y los arreglos subjetivos, constituye una obra duradera y eficaz de evangelización.”

Para leer las palabras del Papa, pincha aquí

Kristoren sakrifizio salbagarria

Giza-historiaren gertakizun zentrala

Hala esan zien joan den azaroaren 17an Benedikto XVI.a Aita Santuak “Ad limina” bisita egin zioten Frantziako iparrekialdeko gotzainei. Eta aipatu gertakizuna liturgian ospatzen da. Kontzilioak gogoratzen du Elizaren akzio liturgikoak bere lan zibilizatzailearen ekarpenaren partea dela (ikus. Gaudium et spes, 58). “Horregatik [liturgiak] agertzen du nola maite duen Jainkoak gizadia, testigantza ematen du gizakiaren bizitzak zentzu bat duela eta bera, bokazioz, Hirutasunaren bizitza aintzatsua konpartitzera deitua dagoela. Gizadiak behar du testigantza hau. Behar du nabaritzea, ospakizun liturgikoen bitartez, Elizak Jainkoaren jauntasunaz eta gizakiaren duintasunaz duen kontzientzia.”

Pedroren Ondorengoak horrela jarraitu du: “Emandako arauei begirunea izateak adierazten du Elizaren fedeari, Elizak gordetzen eta transmititzen duen altxorrari, zaion maitasuna eta leialtasuna; ospakizunen edertasuna, berrikuntza eta konponketa subjektiboak baino askozaz ere gehiago, ebanjelizazioaren lan iraunkor eta eraginkorra da.”

Aita Santuaren hitzak gazteleraz irakurtzeko, egin klik hemen

No hay comentarios:

Publicar un comentario