jueves, 15 de noviembre de 2012

¡Paz a vosotros! - Bakea zuei!

¡Paz a vosotros!


30 años de la presencia de Juan Pablo II en Loyola

El pasado 6 de noviembre se cumplieron 30 años de la visita del beato Juan Pablo II al Santuario de Loyola. Aquel día celebró la Santa Misa para las Órdenes y las Congregaciones Religiosas en la explanada que se sitúa detrás de la Basílica que se allanó para la ocasión. Miles y miles de fieles acogieron calurosamente al Papa y participaron en la Eucaristía con devoción. El Pontífice visitó la Santa Casa natal de San Ignacio y rezó de rodillas en la Capilla que se encuentra en el lugar donde nuestro patrón se entregó a Dios acompañado, entre otros, de Mons. D. José Mª Setién, Paolo Dezza y Juan Plazaola. Descansó unos momentos en una silla y tomó un zumo para reponerse ya que estaba resfriado.

Manuel Lasarte y Basarri cantaron dos bertsos cada uno ante el Papa Juan Pablo II, se ofrece la traducción de uno de ellos:

Quien está ante nosotros hoy

es el Vicario de Cristo,

ha venido desde Roma,

¡qué alegría!

Para los creyentes este será

un día inolvidable,

el de la visita del Santo Padre

a Euskal Herria.

Para leer la homilía del Papa, pincha aquí

Bakea zuei!


30 urte Joan Paulo II.a Loiolan gure artean egon zela

Joan den azaroaren 6an 30 urte bete dira Joan Paulo II.a dohatsua Loiolako Santutegian egon zenetik. Egun horretan ospatu zuen Ordena eta Kongregazio Erligiosoetarako Meza Santua Basilika atzeko aldean dagoen eta egun horretarako berdindu zen zabalunean. Milaka eta milaka fededun bihotz-bihotzez harrera ona egin zioten Aita Santuari eta Eukaristian debozioz parte hartu zuten. Pontifizeak San Ignazio jaio zen Dorre-etxea bisitatu zuen eta belauniko otoitz egin zuen gure patroi handia Jainkoaganatu zen lekuan dagoen Kaperan. Lagundu zioten, besteak beste, On Jose Mª Setien Monsinorea, Paolo Dezza eta Juan Plazaola. Eseri zen aldi batean aulki batean eta zukua hartu zuen zertxobait indartzeko hotzeria harrapatua baitzuen.

Juan Pablo II. Aita Santuaren aurrean bina bertso kantatu zituzten Manuel Lasartek eta Basarrik.

Manuel Lasartek honako hauek katatu zituen:

Kristoren ordezkoa degu gaur

gure artean deguna,

Erromatikan etorri zaigu,

au da poza daukaguna!

Fededunentzat au izango da

aztuko ez dan eguna,

Aita Santuak Euskal Errira

bisita egin diguna.

Jaungoiko Jauna, eskerrak zuri, biotza bete-betean, gu senideak alkartzen gera Eleizak dei egitean, gure bizitzan bukatu eta mundu ontatik juatean, danok zurekin bildu nai degu maitasun bero batean


Basarrik, berriz, honakok kantatu zituen:

Kristoren jarraitzaille

beti gau ta egun,

bataioa ortako

Nekez oi da berdiña

danon iritzia,

kristau artean ere

artua bai gendun. badago auzia.

Loiola onetan gaur

zer eguna degun!

Batasunean danok

bear degu lagun,

Kristoren artaldea

indartu dezagun.

Baiña, Kristo, zu zera

danon nagusia;

zu gure itxaropen,

eta poz guzia,

guztiongatik eman

bait zendun bizia.

Arren, argi oraintxe,

bai, argi indartsu,

gure Jaun eta Jabe

nola baitzeran zu.

Kristau danok jokatu

gaiten bateratsu!

Zeruan ta lurrean

aginpide dezu.

Une illun auetan

argitu gaitzazu!

Aita Santuaren homilia irakurtzeko, egin klik hemen

No hay comentarios:

Publicar un comentario