lunes, 19 de noviembre de 2012

La victoria de la Cruz - Gurutzearen garaipena

La victoria de la Cruz

Al explicar el Evangelio de este domingo (Cfr. Mc 13, 24-32) el Papa Benedicto XVI con ocasión de la oración mariana del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano ha expresado: “Todo pasa – nos recuerda el Señor –, pero la Palabra de Dios no cambia, y frente a ella cada uno de nosotros es responsable del propio comportamiento. En base a esto seremos juzgados.”

Asimismo, en su saludo en castellano el Sucesor de Pedro ha resaltado que “con la esperanza perseverante en la victoria de la Cruz, el corazón humano encontrará siempre un suelo firme, la auténtica paz, en la presencia constante del Señor, verdadero fin de todas las cosas, y cuya ayuda nunca nos abandona.”

En francés el Pontífice ha dicho “¡Dios es fiel!” y ha alentado a participar regularmente en la misa dominical.

Para leer la traducción de las palabras del Papa, pincha aquí

Gurutzearen garaipena

Igande honetako Ebanjelioa azaltzerakoan (Cfr. Mk 13, 24-32) Benedikto XVI.a Aita Santuak adierazi du Vatikanoko San Pedro Plazan Mariaren otoitza den Angelusa errezatzerakoan: “Dena pasatzen da – gogorarazten digu Jaunak –, baina Jainkoaren Hitza ez da aldatzen, eta beraren aurrean bakoitza gure portaeraren erantzule gara. Honengatik epaituak izango gara.”

Era berean, gazteleraz egindako agurrean Pedroren Ondorengoak honakoa azpimarratu du: “Gurutzearen garaipenaren itxaropen iraunkorrarekin, giza-bihotzak lur egonkorra bilatuko du beti, benetako bakea, gauzen egiazko helburua den Jaunaren etengabeko presentzian, eta Bere laguntzak ez gaitu sekulan eskutik utziko.”

Frantsesez Pontifizeak esan du “Jainkoa leiala da!” eta adoretu du igandeko Mezetan parte hartzera.

Aita Santuak esandakoa gaztelerara itzulita irakurtzeko, egin klik hemen

No hay comentarios:

Publicar un comentario