viernes, 19 de octubre de 2012

La verdad no envejece - Egia ez da zahartzen

La verdad no envejeceEn una entrevista el Papa Benedicto XVI ha explicado tres razones que fundamentan su esperanza:

a) los hombres, estamos inquietos hasta que encontramos a Dios.

b) El Evangelio de Jesucristo, la fe en Cristo, es simplemente verdad. Y la verdad no envejece.

c) La expresada inquietud se manifiesta en la juventud de hoy. Sin embargo, el cristianismo es verdadero y la verdad siempre tiene un futuro.

Por otra parte, el Pontífice ha expresado que Europa tiene dos almas. Por un lado, una razón abstracta, anti-histórica. Por otro, un alma cristiana, que se abre a todo lo que es razonable. Asimismo, ha subrayado la importancia del diálogo ecuménico entre Iglesia católica, ortodoxa, protestante para abrir las vías a un nuevo humanismo.


Para leer la traducción de las palabras del Papa, pincha aquí

Egia ez da zahartzen

Entrebista batean Benedikto XVI.a Aita Santuak bere itxaropena oinarritzen duten hiru arrazoi eman ditu:

a) Gizakiok ezinegona dugu Jainkoa aurkitu arte.

b) Jesukristoren Ebanjelioa, Kristorengan fedea, egia da. Eta egia ez da zahartzen.

c) Egungo gaztedian aipatu ezinegona dago. Baina kristautasuna egiazkoa da, eta egiak beti etorkizun bat du.

Bestalde Pontifizeak adierazi du Europak bi arima dituela. Batetik, arrazoi abstraktua, historiaren aurkakoa. Bestetik, arima kristaua, arrazoigarria den guztira irekitzen dena. Era berean, azpimarratu du elkarrizketa ekumenikoaren garrantzia, Eliza katolikoa, ortodoxoa eta protestantearen artean, humanismo berri bati bidea irekitzeko.

Aita Santuak erantzundakoa gaztelerara itzulita irakurtzeko, egin klik hemen

No hay comentarios:

Publicar un comentario