miércoles, 3 de octubre de 2012

Eucaristía: acción de Dios en nosotros - Eukaristia: Jainkoaren ekintza guregan

Eucaristía: acción de Dios en nosotros 
El Papa Benedicto XVI en la catequesis dada hoy en la Plaza de San Pedro del Vaticano ha invitado a preguntarse: “¿en mi vida, reservo un espacio suficiente a la oración y, sobre todo, qué lugar tiene en mi relación con Dios la oración litúrgica, especialmente la Santa Misa, como participación en la oración común del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia?

Para responder a esta pregunta debemos recordar ante todo que la Oración “es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo” ha expresado el Sucesor de Pedro. Ha expresado el Sucesor de Pedro.

Asimismo, ha dicho que “Pidamos al Señor que sepamos vivir cada día la liturgia, especialmente la eucaristía, como acción de Dios en nosotros, y sintiéndonos parte de la Iglesia viva.”

El Papa ha manifestado que mañana irá al Santuario di Loreto a rezar por el Año de la Fe y el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización. Unámonos a su oración para encomendar a la Madre de Dios estos eventos eclesiales.

Para leer la traducción de las palabras del Papa, pincha aquí

Eukaristia: Jainkoaren ekintza guregan
Benedikto XVI.a Aita Santuak Vatikanoko San Pedro Plazan gaur emandako katekesian gonbidatu gaitu geure buruei galdetzera: “nire bizitzan, otoitzari leku aski uzten diot eta, batez ere, zer lekua du otoitza liturjikoak Jainkoarekin dudan harremanean, bereziki Meza Santuan, Kristoren Gorputza den Elizaren elkarteko otoitzean parte hartzea denez? “

Galdera honi erantzuteko gogoan izan behar dugu Otoitza “Jainkoaren seme-alabak guztiz ona den bere Aitarekin, Bere Seme Jesukristorekin eta Espiritu Santuarekin duten harreman bizia dela.” Adierazi du Pedroren Ondorengoak.

Era berean, eskatu dio Jaunari “jakin dezagula egunero liturjia bizitzen, bereziki Eukaristia, Jainkoak guregan egiten duen lana bezala, eta Eliza biziaren parte senti gaitezela.”

Benedikto XVI.ak esan du bihar Loretoko Santutegira doala Fedearen Urtea eta Ebanjelizazio Berriari buruzko Gotzainen Sinodoaren alde otoitz egitera. Bat egin dezagun bere otoitzarekin Jainkoaren Amaren laguntza eskatzeko Elizaren ekitaldi hauetarako.

Aita Santuak esandakoa gaztelerara itzulita irakurtzeko, egin klik hemen

No hay comentarios:

Publicar un comentario