lunes, 25 de junio de 2012

Lo que nos hace santos es la caridad - Santu egiten gaitu karitateak

Lo que nos hace santos es la caridad
La vocación a la santidad, esto es, a la comunión con Dios pertenece al designio eterno de Dios que abarca a todas las mujeres y hombres del mundo, se trata de un proyecto que es exclusivamente de amor. Lo que nos hace santos es, precisamente, la caridad. Así lo ha afirmado el Santo Padre en la Audiencia del pasado miércoles 20 de junio en el Aula Paulo VI del Vaticano, en la que hablado sobre la oración que está al comienzo de la carta de san Pablo a los Efesios, un himno de bendición a Dios uno y trino por todo lo que ha realizado y sigue realizando en la historia de la humanidad (Ef 1,3-14). El Vicario de Cristo en la tierra ha explicado que la oración de petición es algo normal porque necesitamos ayuda, tenemos necesidad de los demás y tenemos necesidad de Dios. Pero para que nuestra oración sea completa debemos alabar y dar gracias, ya que recibimos muchas cosas buenas de Dios. El “misterio de la voluntad” del que habla el himno es la voluntad misericordiosa de Dios, el designio de amor que se ha revelado plenamente en Jesucristo, Dios es amor y nos ama desde el principio, desde la eternidad.

El Padre ha mostrado su amor por nosotros con el sacrificio de la cruz de Cristo. La sangre de Cristo nos ha rescatado de la culpa, nos lava del mal, nos libera de la esclavitud del pecado y de la muerte. Dios está de nuestra parte.

Estamos todavía en el camino de la redención, cuya realidad esencial se da con la muerte y resurrección de Jesús. La bendición divina se cierra con la mención al Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones.

La oración genera hombres y mujeres animados no por el egoísmo, el deseo de poseer o la sed poder, sino por la gratuidad, el deseo de amar, la sed de servir, esto es, animados por Dios; y sólo así se puede llevar luz a la oscuridad del mundo.

 Para leer el texto de la Audiencia pincha aquí
Santu egiten gaitu karitateak

Santuak izateko bokazioa, hau da, Jainkoarekin bat izatea, Jainkoaren betiko asmoa da, munduko gizaki guztiei zabaltzen zaiena, proiektu hau maitasunekoa da erabat. Santu egiten gaitu, hain zuzen ere, karitateak. Hala adierazi du Aita Santuak Paulo VI.a Aretoan, Vatikanon, joan den asteazkenean, ekainaren 20an; bertan hitz egin du San Paulok Efesotarrei idatzitako gutunaren hasieran dagoen otoitzari buruz, Jainko bakar eta trinoa bedeinkatzeko himnoa, gizadiaren historian egin duen eta egiten jarraitzen duen guztiagatik (Ef 1,3-14). Kristoren Ordekoa lurrean adierazi du eskatzeko otoitza gauza normala dela laguntza behar dugulako, besteen beharra dugu eta Jainkoaren beharra dugu. Baina gure otoitza osoa izateko, aintza eta eskerrak ematea ez dugu alde batera utzi behar, Jainkoagandik gauza on asko jasotzen baititugu. Himnoak hizpide duen “nahiaren misterioa” Jainkoaren nahi errukitsua da, Jesukristorengan erabat agertu den maitasun-asmoa, Jainkoa maitasuna da eta hasieratik, betidanik maite gaitu.

Aitak gureganako bere maitasuna erakutsi digu Kristoren gurutzeko sakrifizioarekin. Kristoren odolak errutik salbatu gaitu, okerretik garbitzen gaitu, bekatuaren eta heriotzaren morrontzatik askatzen gaitu. Jainkoa gure alde dago.

Salbamenaren bidean gaude oraindik eta salbamenaren errealitate esentziala Jesusen heriotza eta piztuerarekin ematen da. Jainkoaren bedeinkapena amaitzen da gure bihotzetan isuria izan den Espiritu Santuaren aipamenarekin.

Otoitzak sortzen ditu gizon eta emakumeak ez egoismoak, ez edukitzeko irrikak, ez eta botere-egarriak bultzatuta, baizik doakotasunak, maitatzeko desioak, zerbitzatzeko egarriak, hau da Jainkoak animatuta; eta bakarrik era honetara argitu daiteke munduko ilunpea.

Audientziaren testu osoa irakurtzeko egin klik hemen

No hay comentarios:

Publicar un comentario