sábado, 26 de mayo de 2012

SAN FELIPE NERI

SAN FELIPE NERI, PRESBÍTERO

Nació en Florencia el año 1515; marchó a Roma y se dedicó al cuidado de los jóvenes; destacó en el camino de la perfección cristiana y fundó una asociación para atender a los pobres. Ordenado sacerdote en 1551, fundó la Congregación del Oratorio, en la que se cultivaba especialmente la lectura espiritual, el canto y las obras de caridad. Brilló por sus obras de caridad con el prójimo, por su sencillez y su alegría. Murió el año 1595.


ORACIÓN
Señor Dios, que no cesas de enaltecer a tus siervos con la gloria de la santidad, concédenos que el Espíritu Santo nos encienda con aquel mismo fuego con que abrasó el corazón de san Felipe Neri.


SAN FELIPE NERI, APAIZA
Florentzian jaio zen 1515ean; Erromara joan zen eta han gazteen ardura izan zuen; kristau-perfekzioaren bidean gailendu zen eta behartsuei laguntzeko elkarte bat fundatu zuen. 1551ean apaiz ordenatua izan zen. Oratorioko Kongregazioa sortu zuen. Bertan lantzen zen bereziki irakurketa espirituala, kantua eta karitatea. Nagusitu zen lagun hurkoarenganako maitasunagatik, xaloa eta alaia izateagatik. 1595ean hil zen.

OTOITZA
Jainko Jauna, zure zerbitzari leialei santuen aintza ematen diezu, eta berak ikasbide jartzen dizkiozu Elizari; egizu Espiritu Santuak piztu dezala gugan Felipe Neri apaiz dohatsuaren bihotza berotu zuen su bera.
No hay comentarios:

Publicar un comentario