domingo, 15 de abril de 2012

Este pueblo me honra con los labios - Herri honek ezpainez ohoratzen nau

Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí


La oración es un hablar de corazón a corazón con Dios…La oración bien hecha toca el corazón de Dios y le incita a escucharnos. Cuando oramos que sea todo nuestro ser que se vuelve hacia Dios: nuestros pensamientos, nuestro corazón… el Señor se dejará doblegar y vendrá a ayudarnos.

Ora y espera. No te turbes; la agitación no sirve para nada. Dios es misericordioso y escuchará tu suplica. La oración es nuestra mejor arma: es la llave que abre el corazón de Dios. Es necesario que te dirijas a Jesús mucho más con el corazón que con los labios.

San Pío de Pietrelcina (1887-1968), sacerdote capuchino


Herri honek ezpainez ohoratzen nau, baina niregandik urrun du bihotza

Otoitza Jainkoarekin bihotzetik bihotzera hitz egitea da… Ondo egindako otoitzak Jainkoaren bihotza ukitzen du eta bultzatzen du gu entzutera. Otoitz egiten dugunean, gure izate guztia Jainkoarengana zuzendu dadila: gure pentsakizunak, gure bihotza… Jaunak amore emango du eta gure laguntzan etorriko da.

Otoitz egin eta itxaron. Ez urduritu; ezin egoteak ez du ezertarako balio. Jainkoa errukitsua da eta zure erregua entzungo du. Otoitza gure armarik onena da: Jainkoaren bihotza irekitzen duen giltza da. Beharrezkoa da Jesusengana zuzentzea askozaz ere gehiago bihotzez, ezpainez baino.

Pietrelcinako Pio Santua (1887-1968), apaiz kaputxinoa


Lecturas para ayudar a la adoración a Jesús-Eucaristía


Jesus-Eukaristia adoratzen laguntzen dituzten irakurgaiak

No hay comentarios:

Publicar un comentario