jueves, 30 de mayo de 2013

La Iglesia como familia de Dios - Eliza Jainkoaren familia bezalaLa Iglesia como familia de Dios

Catequesis del Papa Francisco del pasado miércoles:

Deseo iniciar hoy una serie de catequesis con expresiones del Concilio Vaticano II sobre el misterio de la Iglesia. La primera es: La Iglesia como familia de Dios. El proyecto de Dios para la humanidad se presenta muy bien en la parábola del hijo pródigo, o mejor, del padre misericordioso: Construir una única familia en la que todos se sientan cercanos y amados por Él. Es aquí donde la Iglesia encuentra su raíz. En la Historia de la Salvación, Dios llama a Abraham para ser padre de una multitud; elige a Israel para establecer una Alianza; y en la plenitud del tiempo envía a su Hijo, que reúne una pequeña comunidad que, al escuchar su palabra, sigue su camino y se constituye en su familia. La Iglesia nace del gesto supremo de amor de Jesús en la Cruz y se manifiesta cuando el Espíritu Santo colma el corazón de los Apóstoles y los impulsa a anunciar el Evangelio, difundiendo el amor. Te hará bien hoy preguntarte vos: ¿Amas a la Iglesia? ¿Rezas por ella? ¿Te sientes parte de esta familia? ¿Qué haces para que todos se sientan escuchados y comprendidos?Eliza Jainkoaren familia bezala

Joan den asteazkeneko Frantzisko Aita Santuaren katekesia:

Gaur hasi nahi dut katekesi batzuk Vatikanoko II. Kontzilioak Elizaren misterioari buruz erabilitako adierazpenekin. Lehenengoa da: Eliza Jainkoaren familia bezala. Jainkoaren proiektua gizadirako seme galduaren parabolan, edo hobe esanda, aita errukitsuaren parabolan oso ondo aurkezten da: guztiak gertuko eta Beragatik maitatuak sentituko diren familia bakar bat eraikitzea. Hemen aurkitzen du bere sustraia Elizak. Salbamenaren Historian, Jainkoak Abraham deitzen du askoren aita izateko; Israel aukeratzen du hitzarmena egiteko; eta garaia bete zenean elkarte txiki bat osatzen duen Bere Semea bidaltzen du; elkarte honek Bere hitza entzutean, Bere bidea jarraitzen du eta Bere familia bihurtzen da. Eliza sortzen da Jesusek Gurutzean bete  zuen  maitasunaren ekintza gorenetik eta azaltzen da Espiritu Santuak Apostoluen bihotzak betetzen dituenean eta Ebanjelioa hotsegitera bultzatzen dituenean, maitasuna zabalduz. On egingo dizu gaurkoan zeure buruari galdetzea: Eliza maite duzu? Beraren alde otoitz egiten duzu? Familia honen parte sentitzen zara? Zer egiten duzu guztiak entzunak eta ulertuak senti daitezen?

No hay comentarios:

Publicar un comentario