viernes, 16 de marzo de 2012

Que cada día tome su cruz y me siga - Egunero bere gurutzea hartu eta jarrai biezat

Que cada día tome su cruz y me siga
“Señor, que tu crucifixión y tu resurrección nos enseñen a afrontar las luchas de la vida cotidiana y a atravesar las angustias de la muerte a fin de que vivamos una vida más plena y más creadora. Paciente y humildemente has aceptado los fracasos de la vida humana, como son los sufrimientos de tu crucifixión.
Ayúdanos aceptar las penas y las luchas que nos trae cada día como ocasiones de crecer y asemejarte mejor. Haznos capaces de afrontarlas pacientemente y con valentía, con plena confianza en tu protección.Haznos comprender que no llegaremos a la plenitud de la vida si no es a través de una incesante muerte de nosotros mismos y de nuestros deseos egoístas, porque es solamente muriendo contigo que podremos contigo resucitar.”[1]

Beata Madre Teresa de Calcuta
--------------------------------------------------------------------------------
Egunero bere gurutzea hartu eta jarrai biezat
"Jauna, zure gurutz-iltzatzeak eta zure biztuerak erakuts gaitzatela eguneroko bizitzako gora-beherei aurre egiten eta heriotzaren estutasuna igarotzen bizitza beteagoa eta kreatzaileagoa bizi dezagun. Eramantasunez eta apalki onartu dituzu giza-bizitzaren porrotak, zure gurutz-iltzatzearen oinazeak.


Lagun gaitzazu onartzen egunero ditugun nahigabeak eta gora-beherak, hazitzeko eta zure antzekoago izateko aukera izan daitezen. Egin gaitzazu kapaz eramantasunez eta ausardiaz aurre egiteko nahigabe eta gora-beherei, zure babesean konfiantza osoa dugula.

Ulertarazi iezaguzu ez garela bizitzaren betera ailegatuko geure buruen eta gure grina egoisten etengabeko heriotzaren bitartez ez bada, bakarrik zurekin hiltzen bagara biztuko baikara." [1]
Kalkutako Ama Teresa dohatsua
[1] Magnificat Latina Inc. 2011. Febrero 2012 nº 99 p. 348-349
Lecturas para ayudar a la adoración a Jesús-Eucaristía
Jesus-Eukaristia adoratzen laguntzen dituzten irakurgaiak

No hay comentarios:

Publicar un comentario