sábado, 2 de noviembre de 2013

¡Id a contracorriente! - Korrontez kontra joan zaitezte!¡Id a contracorriente!

El pasado 28 de agosto el Papa Francisco dio una hermosa sorpresa a un grupo de 500 jóvenes de la diócesis de Piacenza-Bobbio cuando se les acercó, se sacó fotos, habló, estuvo con ellos y les dirigió este discurso en la Basílica de San Pedro en el Vaticano:
¡Gracias por esta visita!
El obispo ha dicho que he hecho un gran gesto viniendo aquí. Pero lo he hecho por egoísmo. ¿Sabéis por qué? ¡Porque me gusta estar con vosotros! Y esto es un egoísmo.
¿Por qué me gusta estar con los jóvenes? Porque tenéis dentro de vuestro corazón una promesa de esperanza. Vosotros sois portadores de esperanza. Vosotros, es verdad, vivís en el presente, pero, mirando el futuro... vosotros sois artífices de futuro, artesanos de futuro. Además —y ésta es vuestra alegría— es algo bello ir hacia el futuro, con las ilusiones, con tantas cosas hermosas —y es también vuestra responsabilidad. Convertirse en artesanos del futuro. Cuando me dicen: «Pero, padre, que malos tiempos, estos... Mira, no hay nada qué hacer». ¿Cómo no se puede hacer nada? ¡Y explico que se puede hacer mucho! Pero cuando un joven me dice: «Qué malos tiempos estos, padre, no se puede hacer nada». ¡Bah! Le mando al psiquiatra. Porque, es verdad, no se entiende. No se entiende a un joven, un chico, una chica, que no quieran hacer algo grande, apostar por ideales grandes, grandes para el futuro. Después harán lo que puedan, pero la apuesta es por las cosas grandes y bellas. Y vosotros sois artesanos del futuro. ¿Por qué? Porque dentro de vosotros tenéis tres deseos: el deseo de la belleza. A vosotros os gusta la belleza, y cuando hacéis música, hacéis teatro, hacéis pintura —cosas de belleza—, estáis buscando esa belleza, sois buscadores de belleza. Segundo: vosotros sois profetas de bondad. Os gusta la bondad, ser buenos. Y esta bondad es contagiosa, ayuda a todos los demás. Y también —tercero— vosotros tenéis sed de verdad: buscar la verdad. «Pero, padre, yo tengo la verdad». En cambio te equivocas, porque la verdad no se tiene, no la llevamos, se encuentra. Es un encuentro con la verdad, que es Dios, pero hay que buscarla. Y estos tres deseos que tenéis en el corazón debéis llevarlos adelante, al futuro, y construir el futuro con la belleza, con la bondad y con la verdad. ¿Habéis entendido? Este es el desafío: vuestro desafío. Pero si sois perezosos, si sois tristes —qué feo, un joven triste—, si estáis tristes... ¡bah! Esa belleza no será belleza, esa bondad no será bondad y esa verdad será algo... Pensad bien en esto: apostar por un gran ideal, el ideal de hacer un mundo de bondad, belleza y verdad. Esto podéis hacerlo, vosotros tenéis el poder de hacerlo. Si vosotros no lo hacéis, es por pereza. Esto quería deciros, esto deseaba deciros.
Quería deciros esto, y deciros: ánimo, id adelante, haced ruido. Donde están los jóvenes debe haber ruido. Después se ordenan las cosas, pero la ilusión de un joven es hacer ruido siempre. ¡Id adelante! En la vida habrá siempre personas que os harán propuestas para frenar, para bloquear vuestro camino. Por favor, id a contracorriente. Sed valientes, valientes: id a contracorriente. Me dicen: «No, pero, esto, ¡bah! Toma un poco de alcohol, toma un poco de droga». ¡No! Id a contracorriente respecto a esta civilización que nos está haciendo tanto daño. ¿Entendido, esto? Ir a contracorriente; y esto significa hacer ruido, ir adelante, pero con los valores de la belleza, de la bondad y de la verdad. Esto quería deciros. Quiero desearos a vosotros todo el bien, un buen trabajo, alegría en el corazón: ¡jóvenes alegres! Y por esto desearía daros la bendición. Pero antes, todos juntos, rogaremos a la Virgen, que es la Madre de la belleza, la Madre de la bondad y la Madre de la verdad, que nos dé esta gracia del valor, porque la Virgen era valiente, tenía valor, esta mujer. Era buena, buena, buena. Le pedimos a Ella, que está en el Cielo, que es nuestra Madre, que nos dé la gracia del valor para ir adelante y a contracorriente. Todos juntos, como estáis, así, rezamos un Ave Maria a la Virgen.
Tras recitar el Avemaría e impartir la bendición, el Pontífice concluyó.
Y os pido que recéis por mí, porque este trabajo es un trabajo «insalubre», no hace bien... ¡Rezad por mí!Korrontez kontra joan zaitezte!

Joan den abuztuaren 28an Frantzisko Aita Santuak sorpresa ederra eman zien Piacenza-Bobbio elizbarrutiko 500 gazteei Vatikanoko San Pedro Basilikan gerturatu zitzaienean, argazkiak atera, hitz egin, egon eta honako diskurtsoa egin zienean:
Eskerrak bisita honengatik!
Gotzainak esan du keinu handia egin dudala hona etortzen. Baina egoismoagatik egin dut. Ba al dakizue zergatik? Zuekin egotea gustuko baitut! Eta hau egoismoa da.
Zergatik gustatzen zait gazteekin egotea? Zuek zuen bihotzen barruan itxaropenaren agintzari bat baituzue. Zuek itxaropenaren eramaile zarete. Zuek, egia da, orainaldian bizi zarete, baina, etorkizunera begira… zuek etorkizunaren egile, etorkizunaren artisauak zarete. Gainera — eta hau da zuen zoriona —  ederra da etorkizunerantz joatea, ilusioekin, gauza eder askorekin — eta era berean zuen ardura da. Etorkizunaren artisauak izan. Esaten didatenean: “Aita, garai hauek itsusiak dira… Begira, ezin da ezer egin.” Nola ezin daitekeela ezer egin? Eta azaltzen dut “gauza pilo bat egin daitezke!” Baina gazte batek esaten didanean : “Aita, garai hauek itsusiak dira, ezin da ezer egin!” Hara! Psiquiatrarengana bidaltzen dut! Ez baita ulertzen! Ezin da ulertu gazte batek, dela mutikoa edo neska, zerbait handia egin nahi ez duena, ez apusturik egin ideal handiengatik, handiak etorkizunerako. Gero egingo dute ahal dutena, baina apustua gauza handien eta ederren aldekoa da. Eta zuek etorkizunaren artisauak zarete.
Zergatik? Zuen barruan hiru desio dituzuelako: edertasunaren desioa. Zuei edertasuna gustatzen zaizue, eta musika, antzerkia, marrazkia egiten duzuenean – gauza ederrak- edertasun horren bila zabiltzate, edertasunaren bilatzaile zarete. Lehenengoa. Bigarrengoa: zuek zintzotasunaren profeta zarete. Zuei zintzotasuna gustatzen zaizue, zintzo izatea. Eta zintzotasun hau zabaltzen da, beste guztiei laguntzen die. Eta, hirugarrengoa, zuek ere egiaren egarri zarete: Egia bilatzea. “Baina, Aita, nik egia daukat!”. Oker zaude, egia ez baitaukagu, ez baitaramagu, baizik eta, aurkitzen da. Egia aurkitzen dugu, egia Jainkoa da, baina bilatu beharra dago.  Eta bihotzean dituzuen hiru desio hauek, aurrera eraman behar dituzue, etorkizunera, eta etorkizuna eraiki edertasuna, zintzotasuna eta egiarekin. Ulertu al duzue? Hau da erronka: zuen erronka.  Baina alferrak bazarete, tristeak – zer itsusia den gazte tristea izatea – zuek tristeak bazarete… ene! Edertasun hori ez da edertasun izango, zintzotasun hori ez da zintzotasuna izango eta egi hori izango litzateke… Ondo pentsatu honen inguruan: apustua egin ideal handi baten alde, zintzotasun, edertasun eta egiaren mundu bat eraikitzeko idealaren alde. Hau, zuen esku dago, egiteko ahalmena duzue. Egiten ez baduzue, alferkeriagatik da. Hau esan nahi nizuen, hau esan nahi nizuen.
Hau esan nahi nizuen, eta esan: eutsi, aurrera egin, zarata egin! Gazteak dauden lekuan zarata egon behar du. Gero, gauzak egokituko dira, baina gaztearen ilusioa beti zarata egitea da. Egin aurrera! Bizitzan beti izango dira mantsoago joateko, zuen bidea eteteko proposamenak egingo dizkizueten pertsonak. Mesedez, korrontez kontra joan. Ausartak izan: korrontez kontra joan. Esaten didate: “Ez, baina, hau, beno… hartu alkohol pixka bat, droga pixka bat”. Ez! Horrenbesteko kaltea egiten ari den zibilizazio honen korrontez kontra joan zaitezte. Ulertu al duzue hau? Korrontez kontra joan; eta honek esan nahi du zarata egitea, aurrera egitea, baina edertasunaren, zintzotasunaren eta egiaren balioekin. Hau esan nahi nizuen. Opa dizuet on guztia, lan on bat, bihotzaren zoriona: gazte zoriontsuak! Eta honetarako nire Bedeinkapena eman nahi dizuet. Baina lehenengo, denak elkarrekin, otoitz egingo diogu Ama Birjinari, bera da edertasunaren Ama, zintzotasunaren Ama, eta egiaren Ama, eman diezagula ausartak izateko grazia hau, Ama Birjina ausarta baitzen, a zer ausardia zuen emakume honek! Jator-jatorra zen! Eska diezaiogun berari, Zeruan dagoena, eman diezagula aurrera egiteko eta korrontez kontra joateko grazia. Denok elkarrekin, zaudeten moduan, horrela, otoitz egin diezaiogun Agur Mari bat Ama Birjinari.
[Agur Maria otoitz egiten dute denek elkarrekin eta Bedeinkapena ematen du Aita Santuak]
Eta eskatzen dizuet nire alde otoitz egitea, lan hau ez baita osasunerako ona, ez du onik egiten… [Aita Santuak barre egiten du]. Otoitz egizue nire alde!

No hay comentarios:

Publicar un comentario