viernes, 25 de octubre de 2013

¡Fíate de Jesús! - Jesusengan uste ona izan ezazu!¡Fíate de Jesús!
El Papa Francisco tuvo un encuentro con los jóvenes en su viaje apostólico a Cerdeña el pasado 22 de septiembre. Participaron en el mismo numerosos jóvenes. Comenzó recordando la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro,  de la que dijo que “fue una experiencia muy bonita, una fiesta de la fe y de la fraternidad, que llena de alegría.” Expresó sentir la misma alegría en Cagliari. Dio gracias al Señor y a la Virgen: “Nuestra Señora de Bonaria: es ella quien nos ha hecho encontrarnos aquí. Invocadla con frecuencia, es una mamá buena, ¡os lo aseguro!”
El Obispo de Roma reflexionó sobre tres puntos en su discurso:
a)      La experiencia del fracaso, Un joven sin esperanza no es joven, ha envejecido demasiado pronto. Pero ante esta realidad, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir el ejemplo de Pedro en la orilla del Mar de Galilea: “Con valor, sale de sí mismo y elige fiarse de Jesús. Dice: «Bah, está bien: Por tu palabra, echaré las redes». ¡Atención! No dice: con mis fuerzas, con mis cálculos, con mi experiencia de experto pescador, sino «por tu palabra», por la palabra de Jesús. Y el resultado es una pesca increíble, las redes se llenaron, en tal medida que casi se rompieron.”
b)      Fiarse de Jesús. El Papa dirigiéndose a cada joven dijo: “¡Fíate de Jesús! Jesús no es un espejismo. […] El Señor está siempre con nosotros. Viene a la orilla del mar de nuestra vida, se hace cercano a nuestros fracasos, a nuestra fragilidad, a nuestros pecados, para transformarlos. […] ¡Remad mar adentro y echad las redes! […] Abrirnos a Dios nos abre a los demás.”
c)      Finalmente, el Papa Francisco les dijo a los jóvenes que estaban llamados a ser pescadores de hombres y a entregar su vida para testimoniar el Evangelio con alegría. “¡Seguid adelante con Jesús! Él no falla nunca, Él no desilusiona, Él es leal.” exhortó el Obispo de Roma.
Puedes leer el discurso completo del Papa pinchando aquí
 

Jesusengan uste ona izan ezazu!

Frantzisko Aita Santuak Sardiniara egin zuen bidaia apostolikoan, joan den irailaren 22an, gazteekin elkartu zen. Gazte askok parte hartu zuen topaketan. Hasi zen Rio de Janeiroko Munduko Gazte Topaketa gogoratuz: “esperientzia oso ederra izan zen, fedearen eta anaitasunaren jaia, pozez betetzen duena”. Zorion bera sentitzen zutela esan zuen Cagliarin. Jaunari eta Ama Birjinari eskerrak eman zizkien: “Bonariako gure Ama: berak elkartu gaitu hemen. Deitu iezaiozue maiz, ama on bat da, ziur diotsuet!”
Hiru puntuen inguruan hausnartu zuen Erromako Gotzainak egin zuen diskurtsoan:
a)      Porrotaren esperientzia. Itxaropenik gabeko gazte bat ez da gaztea, agudo zahartu da, adierazi zuen Pedroren Ondorengoak. Baina errealitate honen aurrean, zer egin dezakegu? Pedroren eredua jarraitzea dugu, Galileako itsasertzean, “ausardiaz, bere burua zentroa izateari uzten dio eta Jesusengan uste ona jartzea aukeratzen du. Esaten du: «Tira!, ondo dago: Zure hitzagatik, sareak botako ditut» Adi! Ez du esaten: nire indarrekin, nire kalkuluekin, nire arrantzale adituaren esperientziarekin, baizik eta «zure hitzagatik», Jesusen hitzagatik. Eta emaitza arrantza izugarria da, sareak bete ziren, ia puskatzerainoko neurrian.”
b)      Jesusengan uste on izatea. Aita Santuak gazte bakoitzari zuzenduz esan zuen: “Jesusengan uste ona izan ezazu! Jesus ez da irudipen bat. […] Jauna beti gurekin dago. Gure bizitzaren itsasoaren ertzera dator, gure porrota, gure ahulezia, gure bekatuetara gerturatzen da, eraldatzeko. […] Arraun egin itsasorantz eta bota sareak! […] Jainkoarengana irekiak bagaude, lagun hurkoarengana irekiagoak izango gara.”
c)      Azkenik, gizakien arrantzale izateko eta beraien bizitzak Ebanjelioa pozez zabaltzeko deituak direla esan zien Frantzisko Aita Santuak gazteei. “Jesusekin aurrera egin! Berak ez du huts egiten inoiz, ez du kale egiten, Leiala da.” Adoretu zien Erromako Gotzainak.
Diskurtso osoa irakurtzeko, egin klik hemen
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario