domingo, 12 de febrero de 2012

Jueves eucarísticos - Ostegun eukaristikoak

+


Estimados adoradores,


El Señor sigue bendiciendo esta iniciativa diocesana y a día de hoy sois 332 los adoradores apuntados.


De los 126 turnos disponibles únicamente faltan por rellenar 3:

Sábado a las 19h

Sábado a las 20h

Domingos a las 11h

En vistas de la generosa respuesta, nos hemos propuesto seguir con el objetivo de que la Adoración sea Perpetua, es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.


Para ello vamos a comenzar con los jueves eucarísticos, es decir, el Santísimo estará expuesto de forma ininterrumpida de las 6h del jueves a las 24h del viernes. Para ello necesitamos adoradores que cubran los turnos de las horas entre las 24h del jueves a 6h de la mañana del viernes.

Una vez mas os agradecemos vuestra generosa disposición. Sigamos pidiendo al Señor para que este proyecto sea una realidad en nuestra diócesis, y la Parroquia de San Martín Obispo el corazón de la misma, desde donde se derramen multitud de gracias.

Unidos en la oración,


Gurtzaile maiteok,

Jaunak elizbarrutiko iniziatiba hau bedeinkatzen jarraitzen du eta iada 332 gurtzailek izena eman duzue.

126 orduetatik 3 besterik ez dira falta betetzeko:

Larunbata 19tan

Larunbata 20tan

Igandea 11tan

Kontuan izanik erantzun eskuzabala, jarraitzea erabaki dugu Adorazioa Etengabea izateko helburuarekin, hau da, 24 ordu, zazpi egun astean.

Horretarako hasiko gara ostegun eukaristikoekin, hau da, Santisimoa agerian jarriko da etengabe osteguneko 6tatik ostiraleko 24 orduak arte.

Horretarako behar ditugu osteguneko 24tatik ostiraleko 6ak arte izango diren gurtzaileak.

Berriro eskertzen dizuegu zuen eskuzabaltasuna. Jarrai dezagun Jaunari eskatzen proiektu hau errealitatea izan dadila gure elizbarrutian, eta San Martin Gotzainaren Parrokia elizbarrutiko bihotza, grazia ugari isuriko diren lekua.

Otoitzean elkarturik,

adOra

Donostiako Elizbarrutia

Diócesis de San Sebastián

No hay comentarios:

Publicar un comentario